« 0: Príprava na GTD | Index | 2: Príprava GTD »

1: Začíname s GTD

Poslané: Utorok, október 31, 2006 o 10:32 AM od RC

Prvé aplikovanie GTD prebieha zvyčajne v nasledujúcej postupnosti krokov :

  • Príprava na GTD (rezervovanie času, zabezpečenie funkčných prostriedkov)
  • Zhromaždenie "záležitostí" (z ang. "stuff") do schránky
  • Spracovanie/vyprázdnenie schránky a organizácia/vytvorenie vhodných priečinkov

Posledným, v týždňových intervaloch sa opakujúcim krokom, je:

  • Aktualizácia a udržiavanie GTD

Pred samotným aplikovaním si prosím prečítajte celý návod aspoň raz "nanečisto", aby ste získali prehľad o tom čo nás čaká.

Časová náročnosť

Allen doporučuje rezervovať si 2 celé dni ktoré budú venované prvej príprave GTD. Nachystanie celého spektra procesov môže zabrať 6 a viac hodín, spracovanie a rozhodovanie o tom aká činnosť je viazaná na identifikované "záležitosti" ktoré chceme mať zachytené v GTD môže spotrebovať ďalších 8 hodín. Allen ako ideálny čas uvádza víkend alebo pracovný deň bez schôdzok a iných foriem vyrušovania. Odporúča vyhnúť sa tvorbe GTD systému ihneď po práci. V tomto čase bývame väčšinou výrazne unavení a je teda väčšia pravdepodobnosť že by sme sa mohli rozhodnúť organizáciu buď nezdravo urýchliť alebo prerušiť. Prerušenia občas môžu spôsobiť zbytočné znásobenie prvotnej časovej náročnosti celého projektu.

Z osobnej skúsenosti môžem potvrdiť nasledujúce informácie:

  • Zhromaždenie "záležitostí" trvalo asi 2 hodiny. Výsledkom bolo 111 "záležitostí" ktoré bolo treba vyriešiť (použil som čisto počítačový systém, preto ma väčšinou na "záležitosti" neupozorňovali fyzické predmety ale vyberal som ich často priamo "z hlavy") Myslím, že som tým naplnil podmienky členstva v klube ľudí čo myslia (alebo skôr mysleli) na 100 vecí zároveň.
  • Pripravenie systému priečinkov a textových súborov trvalo asi hodinu, predovšetkým kvôli hľadaniu vhodných kategórii a vytvoreniu štruktúry (čo má byť kategória v textovom súbore a čo ma byť naopak samostatný adresár). Túto prácu si výrazne uľahčíme použitím predpripraveného vzoru.
  • Samotné spracovanie a triedenie trvalo pár hodín. Často to prebiehalo tak, že jedna "záležitosť" vyprodukovala viacero "činností" ktoré produkovali ďalšie "činnosti" atd. Po skončení prvého triedenia ma navyše napadali ďalšie "činnosti" ktoré bolo treba zaznačiť. Najprv som to riešil častým zapínaním počítača, neskôr som si ich začal zapisovať do poznámkového bloku a všetky informácie som večer preniesol do GTD na počítači. Základné úpravy TiddlyWiki mi trvali celkovo 3 dni počas ktorých som sa snažil zistiť čo je kde umiestnené a ako celý systém funguje. Opäť si túto prácu môžeme výrazne uľahčiť použitím predpripraveného vzoru.

Celkovo by implementácia počítačovej verzie GTD, ak máte k dispozícii vhodný návod, nemala zabrať viac ako deň. Ten deň je ale dobré venovať celý iba GTD. Každé vyrušenie robí proces zbytočne nepríjemným a namáhavým (ale ako takému mu nebráni, preto sa nie je potrebné možných vyrušení zbytočne obávať). V prípade ak máte preplnenú e-mailovú schránku, pripočítajte si navyše čas na jej roztriedenie.

Zmena: Sobota, január 13, 2007 4:15 PM

« 0: Príprava na GTD | Hore | 2: Príprava GTD »