« 3: Zhromažďovanie "záležitostí" | Index | 5: Spracovanie schránky »

4: Organizácia schránky

Poslané: Utorok, október 31, 2006 o 12:47 PM od RC

V klasickom GTD sa schránka zvyčajne organizuje až potom čo ju spracujeme, v našom prípade si najskôr vytvoríme základnú kostru systému ktorý budeme rozširovať v prípade potreby počas spracovávania schránky.

V klasickej verzii GTD existuje sedem základných typov vecí ktoré chceme sledovať:

 • Projekty
 • Podporné materiály pre projekty
 • Činnosti a informácie v kalendári
 • Ďalšie činnosti (ktoré treba vykonať čo najskôr)
 • Čakám...
 • Poznámky
 • Niekedy/Možno

V RC GTD používajúcej TiddlyWiki sú podporné materiály pre projekty asociované priamo k projektom cez hyperodkazy, preto ich netreba považovať za samostatnú kategóriu. Navyše budeme používať samostatnú kategóriu budúce projekty, ktorá je v klasickej verzii podskupinou Niekedy/Možno. Z vlastnej skúsenosti som zistil že niektoré projekty občas prejdú z aktívnych do odložených a je teda praktickejšie mať ich viac po ruke ak by sa mali vrátiť naspäť. V kategórii Niekedy/Možno zvyčajne býva veľmi husto a projekty sa tam môžu ľahko stratiť. Ďalší dôvod k takémuto usporiadaniu je, že projekty kontrolujem výrazne častejšie než Niekedy/Možno.
Allen dôrazne upozorňuje na fakt že tieto základné typy je nevyhnutné od seba oddeliť jasnou hranicou keďže každý typ predstavuje inú formu dohody, ktorú so sebou uzavrieme počas spracovávania schránky, o tom ako na veciach pracovať.

Typy v RC GTD

 • Projekty
  Sem patria všetky položky schránky ktoré chceme riešiť v blízkom období, skladajú sa z viac ako 2 fyzických činností a obsahujú najbližšiu činnosť
 • Budúce projekty
  Projekty na ktorých nechceme pracovať skôr ako za 30 dní, odložené projekty
 • Činnosti a informácie v kalendári
  Činnosti ktoré je NEVYHNUTNÉ vykonať v daný deň. Často sa stáva, že do kalendára dávame veci ktoré by sme chceli vykonať v daný deň. Takéto činnosti do kalendára nepatria a zbytočne ho preplňujú a tým zneprehľadňujú. Navyše ak sú na inom mieste ako ostatné činnosti ktoré je treba vykonať čo najskôr je celkom náročné voči nim porovnávať ich prioritu. To znemožňuje dynamické rozhodovanie o tom čo chceme najbližšie vykonať.
  V kalendári je navyše možné zaznamenať spúšťače budúcich projektov a činností. Najčastejšie medzi ne patria:
  • Zvláštne udalosti na ktoré je potrebné sa pripraviť vopred
  • Opakujúce sa udalosti na ktoré je dobré sa pripraviť
  • Kľúčové dátumy vzťahujúce sa k ľuďom (narodeniny, meniny a pod.)
  • Veci o ktorých sa chceme rozhodnúť s časovým odstupom

 • Ďalšie činnosti
  Fyzické činnosti rozdelené podľa kontextu v ktorom je možné ich vykonať. Prekrývanie hraníc kontextov je závislé od množstva činností ktoré sa snažíme sledovať a ako často meníme ich kontext. Delenie do kontextov umožňuje vykonanie činnosti ak sa dostaneme do vhodnej situácie alebo nálady. Príkladom môže byť situácia ak náhodne získame 10 minút voľného času a máme po ruke telefón. V takom prípade môžeme zvážiť či vykonáme niektorý z telefonátov. Podobne ak máme náladu na telefonovanie môžeme vybaviť telefonáty ktoré sú v zozname. Typické kontexty sú:
  • Telefonáty (činnosti na ktoré potrebujeme telefón)
  • Počítač (činnosti na ktoré potrebujeme počítač)
  • E-mail (zvláštna kategória pre e-maily)
  • Doma (činnosti ktoré môžeme vykonať doma)
  • Ľudia&Stretnutia (činnosti viazané na osoby a stretnutia)
  • Čítaj&Preskúmaj (knihy na prečítanie, články na rešerše a pod.)
  • Nákupy (čo treba nakúpiť)
  • Premysli... (veci na zváženie)
  • Práca (činnosti ktoré je možné vykonať v práci)

 • Čakám...
  Do priečinku Čakám... ukladáme činnosti ktoré má vykonať niekto iný a na ktorých výsledok čakáme. Je veľmi vhodné si ku každej delegovanej činnosti zapísať dátum kedy prišlo k delegovaniu
 • Poznámky
  Poznámky obsahujú materiály, na ktoré nie je viazaná činnosť ale ktoré môžu poslúžiť ako podklad pre nejakú činnosť. Sú to veci s ktorými neplánujeme priamo pracovať ale ktoré je možné využiť ak to bude potrebné.
 • Niekedy/Možno
  Toto je zvláštna kategória ktorá obsahuje informácie ku ktorým jedného dňa môže byť viazaná činnosť. Typickými priečinkami v tejto kategórii sú:
  • Knihy
  • Automobily
  • Oblečenie
  • Kultúrne podujatia
  • Jedlo
   • Reštaurácie
   • Recepty
   • Tipy a triky
  • Hračky
  • Záhrada
  • Darčeky
  • Zdravie
  • Dom
  • Rôzne nápady
  • Nápady na stretnutia
  • Filmy
  • Hudba
  • Organizácie
  • Nápady na party
  • Obchodne nápady
  • Schopnosti na naučenie
  • Výlety
  • Webové stránky

 • Zoznamy
  Zoznamy sa využívajú na zaznamenávanie informácii ktoré majú formu zoznamu, napr. "Zoznam veci ktoré treba pripraviť na dovolenku" V klasickom GTD sú zoznamy využívané veľmi široko, od osobných údajov po informácie o klientoch.
 • Ciele
  Sem patri popis naplánovaných cieľov v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Teraz keď máme pripravený základný systém na organizáciu, môžeme sa pustiť do spracovania schránky.

Zmena: Sobota, január 13, 2007 4:15 PM

« 3: Zhromažďovanie "záležitostí" | Hore | 5: Spracovanie schránky »